• Kód výrobku: AUR-0963

Přípravek na čištění barevných kovů, zlata, stříbra, mědi, mosazi, bronzu

Přípravek k čištění barevných kovů, zlata, stříbra, mědi, mosazi, bronzu má výhody snadné aplikace. Je bez brusných účinků a obsahuje složky proti ztrátě lesku, které nechávají povrchy dlouhodobě zářivé.

  • 82 Kč
  • 99 KčO produktu

Přípravek k čištění barevných kovů, zlata, stříbra, mědi, mosazi, bronzu má výhody snadné aplikace. Je bez brusných účinků a obsahuje složky proti ztrátě lesku, které nechávají povrchy dlouhodobě zářivé.

Použití: Drobné předměty (řetízky, prsteny, náušnice - bez kamenů) ponořte na 1 až 2 minuty do nádobky s čistícím přípravkem. Pak čištěný předmět vytáhněte pinzetou, opláchněte důkladně vodou, osušte, případně měkkým hadříkem vyleštěte. U větších předmětů přípravek naneste na odmaštěný a mechanických nečistot zbavený povrch štětcem, nechte působit, pak omyjte vodou, vytřete do sucha, vyleštěte. U silně znečištěných povrchů postup opakujte. 

První pomoc: Při styku s kůží: omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí: vymývejte proudem vody 10-15 minut. Při požití: vypláchněte ústa vodou, vypijte 1/4 litru vody.

Obsahuje: thiomočovinu- méně než 15%, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky

Upozornění: Podezření na karcinogenní účinky. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsah: 200 ml

Tagy: cistic, zlato, mosaz, bronz, stribro,