Prací gel pergel black

Prací gel PERGEL Black na tmavé i černé prádlo s aktivnímy složky pro velmi špinavé prádlo s aplikačním uzávěrem odstraňuje skvrny již při prvním praní. Umožňuje také přesné dávkování pracího prostředku pomocí uzávěru.  

  • 99 Kč
  • 120 Kč

  • 180 Kč


O produktu

Tekutý prací prostředek s aplikačním uzávěrem odstraňuje skvrny již při prvním praní. Umožňuje také přesné dávkování pracího prostředku pomocí uzávěru. Vystačí až na 60 dávek.

Bezpečnostní varování: Tekutý prací prostředek způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud přetrvává podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Při požití: Pokud se necítíte dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.

Obsah: 3 litry

 

Tagy: Pergel, praci, gel,